21 kwietnia 2015

Wzór przemysłowy

Wzór przemysłowy

– jest to nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.                                                                                                                                    Art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej 

Wzór przemysłowy charakteryzują:

  • kształt produktu,
  • ornamentacja,
  • kolorystyka,
  • układ linii,
  • struktura,
  • materiał wytworu
  • lub kombinacje powyższych cech.

    Z przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej wynika, że jako wzór przemysłowy można chronić wyłącznie wygląd zewnętrzny wytworu, nie zaś sam produkt. Zatem cechy techniczne lub użytkowe wytworu, w którym wzór przemysłowy jest zawarty lub zastosowany, nie będą miały żadnego wpływu na zdolność rejestracyjną tego wzoru i nie będą objęte ochroną wynikającą z jego rejestracji w Urzędzie Patentowym RP. Wzory przemysłowe odnoszą się do różnorodnych produktów: od przyrządów technicznych czy medycznych, do zegarków i biżuterii oraz innych artykułów luksusowych; od artykułów gospodarstwa domowego, zabawek, mebli i urządzeń elektrycznych do samochodów i budowli architektonicznych; od wyrobów tekstylnych do sprzętu sportowego. Wzory pełnią także bardzo istotną funkcję w odniesieniu do opakowań, pojemników i aranżacji produktów.

Wzór przemysłowy podnosi wartość produktu – decydując o tym, czy produkt jest atrakcyjny i czy podoba się klientom. Czasami dobry wzór przemysłowy może być najistotniejszym atutem decydującym o sprzedaży produktu. W związku z tym ochrona wzoru przemysłowego powinna stanowić pierwszoplanowy element strategii marketingowej każdego projektanta lub producenta. Zdarza się, że z danym produktem związany jest nie tylko wzór przemysłowy, ale również znak towarowy, umieszczany na tym produkcie przez przedsiębiorcę, który jest zarówno właścicielem znaku, jak i wzoru. Przez uzyskanie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy, które udziela Urząd Patentowy RP, nabywa się prawo wyłącznego korzystania ze wzoru w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Brak ochrony wzoru przemysłowego może spowodować wymierne szkody dla przedsiębiorcy.

Trudniejsze i bardziej kosztowne mogą okazać się działania prawne w stosunku do konkurentów wprowadzających do obrotu towary wyglądające bądź opakowane identycznie lub łudząco podobnie. Działania takie mogą skutkować wprowadzeniem konsumentów w błąd co do pochodzenia towarów, ich jakości, właściwości i charakteru. W efekcie wpływa to na zmniejszanie zysków właściciela wzoru przemysłowego, oraz może naruszyć jego renomę, szczególnie w przypadku, gdy produkty konkurencji są gorszej jakości. Z ekonomicznego punktu widzenia rejestracja wzoru przemysłowego stymuluje konkurencyjność, a także przynosi dodatkowe korzyści, gdyż:

  • może chronić przed kopiowaniem bądź podrabianiem wzoru przez konkurentów,
  • przyczynia się do uzyskania zwrotu kosztów poniesionych w związku z tworzeniem i wypromowaniem danego produktu, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia zysków,zarejestrowane wzory przemysłowe należą do aktywów przedsiębiorstwa, podnosząc tym samym jego wartość,
  • zarejestrowane wzory przemysłowe mogą być przedmiotem sprzedaży lub licencji. Przez udzielenie licencji przedsiębiorca uzyskuje możliwość wprowadzenia produktu na rynki, które dotychczas, z różnych względów, były dla niego niedostępne
Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.